loading image

Kallavere Haigla

COVID-19 info

PATSIENTIDE KÜLASTAMINE

SOOVITUSLIK PATSIENTIDE KÜLASTAMISAEG ON
TÖÖPÄEVADEL 16.00 – 19.00
PUHKEPÄEVADEL 10.00 – 13.00 16.00 – 19.00

Külastamine väljaspool külastusaegu on lubatud raviarsti või osakonna vastutava õe loal

Külastamise aeg on maksimaalselt 15-20 minutit

Patsiendi juurde lubatakse korraga üks külastaja!


COVID-19 viirusesse nakatumise oht ei ole möödas!

Ei lubata külastama inimesi, kellel on haiguse tunnused või kes on haiged

Osakonnas palun kandke maski, desinfitseerige käsi ja hoidke piisavat distansti

Polikliinik - +372 6060861, +372 6060866

Iseseisev statsionaarne õendusabi

7:30 - 12:30

Vastuvõtt ja info: +372 6060878

E-R 8.00 – 14.00
14:00 - 18:00

Saatekirjad: vastuvott@kh.ee

14:00 - 18:00

Registreerimine: +372 6060870

Iseseisev statsionaarne õendusabi

Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel seisundi parandamine. Stabiilses seisundis patsiendi ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine.

Loe edasi

Тasuline statsionaarne õendusabi

AS Kallavere Haiglas on avatud tasuline statsionaarne õendusabi osakond kus osutatakse õendusabi.Loe edasi

Töötervishoid ettevõtetele

Töötervishoiuteenused ettevõttele
Liiklusmedistsiini komisjonLoe edasi