loading image

Esmane järelravi


Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi ning on seotud konkreetselt sellele eelnenud aktiivraviga. Tervisliku seisundi taastamiseks on teatud juhtudel vaja pikemalt haiglas viibida, mis võimaldaks taastuda haigestumiseelse seisundini.Järelravil viibides jätkatakse ravi vastavalt raviarsti korraldusele.

Raviarst määrab patsiendile sobiva dieetravi ja vajadusel liikumisravi. Kogu raviprotsessi jälgib arst, kes korraldab ka patsiendi edasise ravi või suunab ta teistesse raviasutustesse vastavalt patsiendi seisundile.

Järelravis töötavad arstid, üldõed ja hoolduspersonal. Vajadusel nõustavad patsiente ka füsioterapeut ja sotsiaaltöötaja.

Kui järelravi käigus selgub, et haigestumiseelset seisundit taastada ei ole võimalik, suunatakse stabiliseerunud seisundis haige õendusabi teenusele.

Nelli Tover
sisearst

Rita Vissak
neuroloog

Lembi Lindebaum
osakonna vastutav õde

Valveõde

5049003