loading image

Iseseisev statsionaarne õendusabi


Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel seisundi parandamine. Stabiilses seisundis patsiendi ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine.

Statsionaarses õendusabi osakonnas õpetatakse ja nõustatakse patsienti, et saavatuda tema iseseisev toimetulek kodustes tingimustes.

Õendusabiteenust osutakse õendusosakonnas mis asub III korrusel haigla hoones.
Õendusosakonnas on 1, 2, 3, 4 kohalised palatid.
Patsientidel on võimalik kasutada sotsiaaltöötaja nõustamisteenust.

Õendusabi osakonnas viibivad patsiendid kes vajavad väljakujunenud tervisliku seisundi tõttu ööpäevaringset järelvalvet,õendusabiteenust ja arsti poolt määratud ravi jätkamist.

Patsientide eest hoolitsevad õed ja hooldajad, arst külastab osakonda üks kord nädalas või sagemini. Vajadusel on võimalik õdedel konsulteerida eriarstiga. Võimalusel saab kasutada füsioterapeudi teenust, elektriravi, soojaravi.

Õendusabi osakonda suunab saatekirja alusel kas pere­või eriarst ( saatekirja vorm ) kuhu märgib olulised andmed patsiendi tervisliku seisundi kohta ning määratud raviskeem.

Osakonda saabudes on hea kui patsiendil on kaasas temale määratud ravimid, isiklikud hügieenitarbed ning sisejalanõud.

Haigete vastuvõtt osakonda toimub tööpäeviti 8:00 - 16:00

Õendusabi teenust rahastab Eesti Haigekassa 85%, patsient tasub omaosalustasu 15%.
Alates 1.06.2021 on kehtiva Haigekassa hinnakirja alusel patsientide haiglapäeva omaosalustasu 13,26 eurot millele lisandub esimese kümne päeva eest voodipäeva tasu - 2,50 eurot.

Tasuda saab osakonnas pangakaartiga või sularahas.


Vera Dudanova
osakonna õendusjuht

Lembi Lindebaum
osakonna vastutav õde

6060877

hooldus@kh.ee

Tatjana Petrova
sotsiaaltöötaja

53022673

hooldus@kh.ee